• ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تامین مالی و جذب سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق با اتکا به تجربه دو دهه فعالیت مستمر و موثر خود در صنایع و اجرای بالغ بر 800 پروژه EPC  توانسته است همزمان با تقویت بخشهای فنی و مهندسی و بازرگانی با گسترش روابط مالی و بانکی داخلی و بین المللی خود،  در زمینه تامین مالی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی  گامهای استواری بردارد به گونه ای که هم اکنون قادر به ارائه راه حلهای متنوع و نوینی در زمینه فاینانس پروژه های صنعتی میباشد. ازجمله روشهای اجرای پروژه ها به روش تامین مالی توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای EPCF, BOO, BOT
2- استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات داخلی
3- استفاده از تسهیلات بانکهای خارجی از طریق جذب فاینانسور خارجی
4- اجرای پروژه ها با استفاده از اوراق خزانه و دیگر اوراق مورد تایید بانک مرکزی 
5- اجرای پروژه های با استفاده از روشهای تهاتر خدمات با کالا 
 
از مهمتری پروژه های سرمایه گذاری این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- احداث تصفیه خانه محلی مشهد به روش BOT
2- احداث پست 400 کیلوولت جاجرم به روش EPCF
3- احداث پست 230 کیلوولت نیروگاه سبلان با استفاده از اوراق خزانه و روشهای تهاتری
4- احداث خطوط انتقال برق فشار قوی طرح انتقال آب خلیج فارس به صورت EPCFخدمات مشابهشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب