• ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
شبکه های تولید و انتقال برق فشارقوی

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرت شرق  ضمن دارا بودن رتبه یک طرح و ساخت در رشته نیرو  هم اکنو.ن در دهه سوم فعالیت های خود آماده ارائه خدمات متنوعی در حوزه تامین زیر ساخت های مرتبط با حوزه نیرو از قبیل احداث و توسعه انواع پست ها و خطوط انتقال برق فشار قوی و همچنین نیروگاه های کوچک و متوسط ارائه نماید .
در این خصوص این شرکت با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل امکان انجام پروژه هایی به شرح زیر را به صورت کلید دردست دارد :


1- احداث پستهای برق فشاری قوی AIS تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت
2- احداث پستهای GIS تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت
3- احداث پستهای برق فشار قوی مجهز به سیستمهای DCS و یا CONVENTIONAL
4- احداث خطوط انتقال برق فشار قوی هوایی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت
5- احداث خطوط انتقال برق فشار قوی زمینی تا سطح ولتاژ 230 کیلوولت
6- تامین و احداث نیروگاه های کوچک و متوسط
خدمات مشابهشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب