• ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

عنوان پروژه نام کارفرما
خرید سوئیچگیرهای GIS پنج دستگاه پست 132/20 کیلوولت برق خراسان شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث پست 63/20 کیلوولت GIS ساری 4 شرکت برق منطقه اي مازندران
احداث پست 132/20 کیلو ولت GIS شمال پارک مشهد (الماس شرق) شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث پست 132/20 کیلوولت GIS طالقانی شرکت برق منطقه اي خراسان
SVC فولاد خوزستان آلستوم
انجام کارهای اصلاحی بر روی سیستم SVC های E, D شرکت فولاد خوزستان
احداث پست 63/20 کیلوولت GIS خط 2 قطارشهری کرج شرکت سابیر
احداث پست 66/20 کیلوولت GIS پایگاه و توسعه پست چوگان شرکت برق منطقه اي فارس
احداث پست 230/33 کیلوولت GIS فولاد کاوه ايتريتک
احداث خط 400kv دو مداره ارتباطی پست جاجرم به پست آلومینای ایران آلومینای ایران
احداث خط 400 کیلوولت دو مداره صنایع معدنی سنگان شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق ایران
خدمات مهندسی و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کار خط انتقال برق 400kv طرح فولاد قائنات شرکت ملي فولاد ايران
احداث قطعه دوم خط 400 کیلوولت تکمداره باندل سه تایی بیرجند - زاهدان - (به طول 110 کیلومتر) شرکت برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
احداث قطعه اول خط 400 کیلوولت بیرجند زاهدان به طول 110 کیلومتر شرکت برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
\" احداث قطعه چهارم خط 400 کیلوولت اسلام آباد - خسروی (به طول 53 کیلومتر)\" شرکت برق منطقه اي غرب
خط انتقال 400KV تکمداره باندل دو سیمه نیروگاه کرمان - ارگ بم ( قطعه اول ) - (به طول 110 کیلومتر) شرکت برق منطقه اي کرمان
اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی خط 400 کیلوولت توس - شیروان- اسفراین (به طول 83 کیلومتر) شرکت برق منطقه اي خراسان
انجام عملیات سیم کشی یک رشته سیم گارد حاوی فیبر نوری (OPGW) خط 400 کیلوولت قائن - بیرجند (به طول100 کیلومتر) شرکت برق منطقه اي خراسان
\"احداث خط 400 کیلوولت نیروگاه کرمان-سیرجان (قطعه اول) (به طول 73 کیلومتر)\" شرکت برق منطقه اي کرمان
نظارت بر عملیات اجرائی سیم کشی فیبر نوری خط 400اسفراین - علی اباد شرکت برق منطقه اي خراسان

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب