• ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

عنوان پروژه نام کارفرما
احداث پست 63/20 کیلوولت ارکواز ( ملکشاهی ) شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 63/20 کیلوولت امام حسین ( ع ) شرکت برق منطقه اي هرمزگان
احداث پست 63 کیلوولت محمود آباد 2 شرکت برق منطقه اي مازندران
احداث پستهای 63/20 کیلوولت سرعین ، نمین ، کمی آباد اردبیل ، اردبیل غربی و پست 132/20 کیلوولت ماشین سازی تبریز شرکت برق منطقه اي آذربايجان
احداث پستهای 66 کیلوولت غدیرگه و خرم بید شرکت برق منطقه اي فارس
خرید تجهیزات پست 66/20 کیلوولت کوهمره سرخی شرکت برق منطقه اي فارس
توسعه پست 63 کیلوولت اسلام آباد c شرکت برق منطقه اي کرمان
خرید تجهیزات پستهای 63/20 کیلوولت هرسین و فرامان شرکت برق منطقه اي غرب
احداث خط وپست پاساژ 63 کیلوولت سیمان آبیک شرکت سيمان آبيک
احداث پست 63/20 کیلوولت اختصاصی پارس خودرو شرکت مهندسي توسعه سايپا
احداث پست 63/20 کیلوولت اختصاصی ایران خودرو شرکت ايران خودرو خراسان
احداث پست 63/20 کیلوولت سدلار شرکت برق منطقه اي تهران
توسعه پست 63/20kv حامد ( مشهد ) شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث 5 دستگاه پست 63/20 کیلوولت شرکت برق منطقه اي تهران
احداث پست 63/20 کیلوولت بدره شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 63/20 کیلوولت نگل شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 66/20 کیلوولت امیرکبیر شرکت برق منطقه اي فارس
خرید تجهیزات و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS خمسه شرکت برق منطقه اي زنجان
احداث پست 230 کیلوولت GIS سد و نیروگاه سیمره شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران
احداث پست 132/20 کیلوولت GIS سپاد مشهد (بوعلی) شرکت برق منطقه اي خراسان

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب