• ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

عنوان پروژه نام کارفرما
احداث پست 230/63 کیلوولت بیجار شرکت برق منطقه اي غرب
خرید راکتورهای 230 کیلوولت موردنیاز پست230/63/20 کیلوولت GIS جاسک شرکت برق منطقه اي هرمزگان
توسعه پست 230 کیلوولت بیستون شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 230/132/20 کیلوولت سهند (کندوان) شرکت برق منطقه اي آذربايجان
احداث پست 230/20 کیلوولت کیان کردسا شرکت برق منطقه اي باختر
توسعه پست 230/63 کیلوولت سنندج شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 230/63 کیلوولت چشمه سفید شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 230 کیلوولت اندیمشک شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 230/63kv ایرانشهر شرکت برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
احداث پست 230/132 کیلوولت غرب ( سرپل ذهاب ) شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست230/63/20 کیلوولت ( AIS/DCS) کاشان 2 بصورت کلید دردست ( پست محتشم کاشانی ) شرکت برق منطقه اي اصفهان
احداث پست 230/66 کیلوولت توربین شیراز شرکت برق منطقه اي فارس
احداث پست 230/63/20 کیلوولت دائم نیزار ( بصورت EPC) شرکت برق منطقه اي تهران
توسعه پست 230 کیلوولت نیروگاه گازی سنندج شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 230/63 کیلوولت پلدختر ( کوهدشت ) شرکت برق منطقه اي باختر
احداث پست 230/63 کیلوولت زریوار شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 230/132 کیلوولت DCS وحدت دهلران شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 230/132 کیلوولت خضرلو و توسعه پست سعید آباد شرکت برق منطقه اي آذربایجان
احداث پست 230 کیلوولت فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی
توسعه دو فیدر خط 230 کیلوولت و افزایش ظرفیت ترانسها در پست 230 کیلوولت بندر پهل شرکت برق منطقه اي هرمزگان

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب