• ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

عنوان پروژه نام کارفرما
خرید راکتورهای 400 و 230 کیلوولت پستهای شمال زاهدان و نیکشهر شرکت برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
احداث پست 400 کیلوولت سعادت شهر و توسعه پست 230 کیلوولت شیراز شرکت برق منطقه اي فارس
توسعه پست 400 کیلوولت بیستون شرکت برق منطقه اي غرب
خرید راکتورهای شنت 400 کیلوولت میانه شرکت برق منطقه اي آذربايجان
توسعه پست 400/230/63 کیلوولت انجیرک شرکت برق منطقه اي باختر
تامین یک دستگاه راکتور 400 کیلوولت 50 مگاوار شانت به همراه راکتور نوترال با امپداس 960 اهم پست یزد 2 شرکت برق منطقه اي يزد
خرید مصالح و تجهیزات و انجام کارهای ساختمان و نصب (pc) مربوط به پروژه نصب GTG دوگانه سوز چهارم در طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فراورده ها در پالایشگاه شهید تندگویان تهران شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت
توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه همدان شرکت برق منطقه اي باختر
توسعه پست 400/230 کیلوولت فیروز بهرام شرکت برق منطقه اي تهران
توسعه پست 400/230 کیلوولت بیستون شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام شرکت برق منطقه اي خراسان
عملیات طراحی و تکمیل پست 400 کیلوولت شادمهر شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 400 کیلوولت قائن شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث پست 400/132 کیلوولت خرمشهر سازمان توسعه برق ايران
خرید تجهیزات توسعه پست 400/66 کیلوولت نیریز شرکت برق منطقه اي فارس
احداث پست 400/63 کیلوولت DCS ایجرود و خرید تجهیزات یدکی پست 400/230/63 کیلوولت غایتی شرکت برق منطقه اي زنجان
توسعه پست 400/230 کیلو ولت مرصاد شرکت برق منطقه اي غرب
توسعه پست 400/230/63 کیلوولت بیستون شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 400/132/20 کیلولت جاجرم ( با تامین مالی ) شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث پست 400/132 کیلوولت باغملک سازمان توسعه برق ايران

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب