• ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

عنوان پروژه نام کارفرما
خط انتقال 132kv ارتباطی نیروگاه شیروان شرکت مطنا - شرکت برق منطقه ای خراسان
طراحی و اجرای کابلکشی پست 132 کیلوولت GIS رضوی به پست رضایی شرکت برق منطقه اي خراسان
طراحی و اجرای OPGW خط انتقال نیشابور - توس شرکت برق منطقه اي خراسان
خط انتقال 132kv قائن - حاجی آباد شرکت برق منطقه اي خراسان
خط انتقال 132kv اسفراین - شیروان شرکت برق منطقه اي خراسان
خط انتقال 132kv راز - غلامان شرکت برق منطقه اي خراسان
خط انتقال 132kv شرکت لوله گستر اسفراین شرکت لوله گستر اسفراین
خط انتقال 132kv فروکروم شرکت فروکروم
خط انتقال 132kv گناباد - انشعاب جنگل شرکت تبدیل انرژی پایا
خط انتقال 132kv فیض آباد - جنگل شرکت برق منطقه اي خراسان
خط انتقال 132kv کاشمر - خلیل آباد شرکت برق منطقه اي خراسان
\"خط 66 کیلوولت دو مداره سد درودزن - مهجن آباد (به طول 47 کیلومتر)\" شرکت برق منطقه اي فارس
خط 63 کیلوولت دو مداره دودهک شرکت برق منطقه اي باختر
خط انتقال 63kv توس - قوچان شرکت برق منطقه اي خراسان
احداث خط 63 کیلوولت سیمان آبیک شرکت سيمان آبيک
خط 132 کیلوولت دو مداره بم 1- بم 2 شرکت برق منطقه اي کرمان
احداث خط 400 کیلوولت ارتباطی نیروگاه جهرم شرکت برق منطقه ای فارس
احداث گلخانه پرورش گل مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
تولید برنج مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب لوکال چهل بازه شهرداری مشهد

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب