• ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
احداث دو پست 230 کیلوولت و خطوط ارتباطی طرح برقرسانی به میدان نفتی آزادگان جنوبی

احداث دو پست 230 کیلوولت و خطوط ارتباطی طرح برقرسانی به میدان نفتی آزادگان جنوبی


نام کافرما : شرکت مهنسی و توسعه نفتتامین زیر ساخت برق در طرح ملی توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبیشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب