• ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
تامین و مهندسی4 واحد توربین گازی 27/5 مگاوات اسلام آباد

تامین و مهندسی4 واحد توربین گازی 27/5 مگاوات اسلام آباد


تاریخ شروع پروژه : 1388

تاریخ اتمام پروژه : 1392

نام کافرما : سازمان توسعه برق ایرانتامین 100 مگاوات تولید برق با اهداف صادراتیشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب