• ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
احداث پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب  لوکال چهل بازه

احداث پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب لوکال چهل بازه


تاریخ شروع پروژه : 1395

تاریخ اتمام پروژه : 1399

نام کافرما : شهرداری مشهداولین پروژه تصفیه خانه لوکال شهری به روش MBR در ایرانشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب