• ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
احداث پست 230/33 کیلوولت GIS فولاد کاوه

احداث پست 230/33 کیلوولت GIS فولاد کاوه


نام کافرما : ايتريتکتامین زیر ساخت انرژی در صنعت فولاد سازیشرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب